Kontakt

 

KMK studio sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bociania 19/7, 02-807 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla M.St. Warszawy, XIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000436984, Kapitał zakładowy: 50 000 zł. NIP: 9512361409, REGON: 146358180, Rachunek Bankowy: Bank Zachodni WBK S.A. 86109018700000000120219299